Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna Gminy Skarżysko-Kamienna, działająca od 2008 r. w otoczeniu ekonomii społecznej jako podmiot zatrudnienia socjalnego, o charakterze edukacyjnym i wspierającym, tworzony dla osób o najmniejszych szansach na otwartym rynku pracy. Podstawę prawną, określającą zasady powoływania i funkcjonowania Centrum, wyznacza ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Skarżyski CIS uzyskał status centrum integracji społecznej Decyzją Nr PS.I-0717/7/2008 z 5 maja 2008 r. Wojewody Świętokrzyskiego, a powołany został Zarządzeniem Nr 254/2008 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 6 października 2008 r. w formie gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta. W takiej formie prawnej jednostka nasza funkcjonowała do końca 2010 r.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Centrum Integracji Społecznej przekształcone zostało w samorządowy zakład budżetowy, co nastąpiło na mocy Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z 4 listopada 2010 r. Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy od 1 stycznia 2011 r. i jest podmiotem działającym na podstawie Statutu.

CIS jest również instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00002/2011.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06 maj 2019 07:36 Agata Żurada
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 08:07 Agata Żurada
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 16:48 Agata Żurada
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2019 17:34 Agata Żurada